География сабағында заманауи ресустарды қолдану мотивациясы

Мақалада тұлғаға бағытталған оқыту технологияларын жүзеге асыру, географияны оқыту үдерісіне оқытудың сапасы мен тиімділігін арттыруды қамтамасыз ететін, оқушылардың географиялық мәдениеті мен дүниетанымын дамытуға ықпал ететін заманауи білім беру технологияларын енгізу қарастырылған.

Бүгінгі таңда посткеңестік  кеңістіктегі басқа елдерде де географиялық білім, оқушы контингентінің ұжымдық ерекшеліктерін ескеруді талап етеді. Атап айтқанда, бұл қазіргі мектеп оқушыларының акпараттық-коммуникативтік кеңістігіндегі ұтқырлық, тиімділік және өмірге жоғары бейімделуі жайлы. Білім беру ресурстарын қарастырып өтсек: Біріншіден, цифрлық технологиялардың дамуы негізінен жас ұрпақтың ойлау стилінде өз ізін қалдырады. Көптеген білім алушылар бос уақыттарын үш өлшемді бейнемен ғана емес, сонымен қатар көптеген жағдайларда карталарды, жоспарларды және географиялық кеңістікті бейнелеудің басқа түрлерін қолданумен сипатталатын компьютерлік ойындар жағдайында өткізеді. Бұл кеңістіктік ойлауды дамытуға ыкпал етеді, географиялық жадыны жаттықтырады, географиялық (топографиялық) мәселелерді шешуге мәжбүр етеді. Мұндай ойындардың ең көп таралған түрі әртүрлі әскери стратегиялар мен миссиялар болуы мүмкін: Міnесгаft., Lineqall, WorldоfThank, Stalkeron-line,  және баскалар, олардың әрқайсысы оқушыларды кеңістіктік-уакыттық заңдылыктарды зерттеуге көп күш жұмсауға мәжбүр етеді, яғни бағдарлау саласындағы білім мен дағдыларды дамытады. Әрине, бұл бағдарлау виртуалды, бірақ 3Д кескінін қолдану ойындарды шындықтан ерекшелендірмейді.

Атап өткендей, балалар компьютерлік ойын-сауықтарының көпшілігі әрдайым белгілі бір ойын тапсырмаларын орындау кезінде әрдайым ойыншы қолданатын электронды компасты (әдетте монитордың бұрыштарының бірінде орналасқан) қолдана отырып қамтамасыз ете алады. Осылайша, сыныптың көптеген оқушылары компасты жақсы меңгеріп қана қоймай, сонымен қатар мұғалім бағдарламалық материалдағы тиісті тақырыптың мәнін ашқанға дейін географиялық координаттарды шарлай алады.

Туыстық сипаттағы тағы бір маңызды аспект геоақпараттық жүйелер мен жаһандық позициялау жүйелерін дамыту болып табылады.

Екіншіден география туралы білімге қол жеткізу кез-келген география мұғалімінің басты мақсаттарының бірі болып табылады. Әлемнің сол саяси картасын зерттеудің қарапайымдылығы үшін оны капиталистік және социалистік лагерьге бөлу жеткілікті болған уақыт әлдеқашан өткен. Жаңа мотивациялық өзектерді жасау үшін мұғалім өз қамқорлығындағы адамдардың мүдделерін үнемі қадағалап отыруы керек.

Қазіргі замаңғы сабақтарда, оның ішінде географияда компьютерлік технологиялар ақпаратты пассивті игеру емес, керісінше оны белсенді     қайта өңдеу.

Мұндай білім, кешенді мінез және білімнің тұтас жүйесін қалыптастыруға ықпал етеді. Оқушының дүниетанымын анықтайтын география сабақтарында жаңа технологияларды қолдануды қамтамасыз ету мүмкіндігін едәуір кеңейту мүмкіндігі оқушыларға әр түрлі ақпарат түрлері, сондай-ақ қолжетімділікті қамтамасыз ету, визуализация арқылы жаңа ақпаратты қабылдау.Дидактикалық мақсаттарға байланысты мен география сабақтарында компьютерлік бағдарламалардың келесі түрлерін қолданамын: оқу, тренажерлер, бақылау,демонстрациялық, анықтамалық-ақпараттық, мультимедиялық оқулықтар.

Тәжібай Қуаныш Бахытұлы

Жетісу облысы, Талдықорған қаласы, Дәнеш Рақышев атындағы қазақ мектеп-интернаты

География пәні мұғалімі